Over de geschiedenis

Gemeente Het Hogeland

De uitgestrekte gemeente Het Hogeland is een samenvoeging van een groot aantal kleine en grotere gemeenten, waaronder Warffum, in het Noorden van de provincie Groningen (tot 2019 gemeente Eemsmond). Ook de platen Bosplaat, Rottumerplaat en het eiland Rottumeroog behoren tot de gemeente Het Hogeland. Nu ligt Warffum 6 kilometer van de zeedijk af. Daar heeft u een prachtig uitzicht over de Waddenzee!

 

Ontstaan van het landschap onder invloed van de Waddenzee

In de 6de eeuw voor Chr. lag Warffum echter nog direct aan de kust op een kwelderwal. De toenmalige bewoners, boeren, beschermden zich tegen de Waddenzee door een heuvel op te werpen, een wierde (ook terp genoemd). Door de verbinding van een aantal wierden aan elkaar ontstond het dorp Warffum, qua omvang de grootste wierde van Nederland. Rond 1200 na Chr. werden de eerste dijken aangelegd, vanaf 1700 kwamen er meer. Zo kon steeds meer gebied worden ingepolderd, zeer vruchtbaar weiland voor uiteenlopende gewassen.

 

Architectuur

De eerste kerk in Warffum werd gebouwd rond 1050 na Chr. De pastoor, een belangrijk persoon voor de dorpsgemeenschap, woonde in een middeleeuwse pastorieboerderij, de Weem. Deze Weem is prachtig bewaard gebleven en gerestaureerd, omringd door een schitterende stinzentuin. Neemt u maar eens een kijkje op Pastorieweg 24. Ten zuiden van Warffum werd in de 13de eeuw een groot klooster gebouwd van de Johannieterorde, samen met een kerk. Vanaf Camp Zuiderhorn kijkt u ver uit op boerderij Groot Klooster dat nog fungeert als herinnering aan deze bijzondere gebouwen en hun geschiedenis.

 

Water rond Warffum

Onze camping ligt dicht aan het Warffumer Maar, één van de vele oude kronkelige waterlopen die in de loop der eeuwen zijn ontstaan vanuit de Waddenzee.

Meteen naast het campingterrein ligt een mooie visvijver, voorheen een buitenzwembad. Veel kinderen kregen hier hun zwemlessen. De inspecteur van Volksgezondheid keurde het bad in 1967 af met de woorden: ” Het enige wat hier deugt is de blauwe lucht erboven”.